Szkolenia wyjazdowe

Szkolenia wyjazdowe – rozwój w nowym środowisku
Obsługujemy szkolenia wyjazdowe w kraju i poza jego granicami. Zajmujemy się zarówno samą obsługą logistyczną, jak również zapewniamy szkoleniowców i tworzymy program szkolenia we współpracy z nimi i Klientem.

Zachęcamy naszych Klientów do prowadzenia szkoleń dla pracowników i partnerów biznesowych poza siedzibą firmy. Zmiana otoczenia korzystnie wpływa na percepcję i kreatywność, pozwala także na przeprowadzenie szkolenia w nietypowy sposób. Nie musi ono kojarzyć się z wielogodzinnym siedzeniem w pomieszczeniu i uczestniczeniem w podobnych do siebie prezentacjach. Naszym Klientom oferujemy pomysły na szkolenia wyjazdowe, w Polsce i na świecie, dzięki czemu możemy połączyć szkolenie ze zwiedzaniem, atrakcyjnym spędzaniem czasu i relaksem.

Natomiast Klientom, którzy chcą korzystać z tradycyjnej formy tego typu spotkań, zapewniamy najlepsze warunki do ich przeprowadzenia.

Oferujemy:

  • szkolenia z udziałem kadry zapewnionej przez Klienta
  • interaktywne szkolenia z udziałem coachów, trenerów biznesu, mentorów, realizowane po konsultacjach z Klientem
  • obsługę logistyczną szkolenia – od planowania po wykonanie
  • pomoc w wyborze miejsca realizacji przedsięwzięcia, najdogodniejszego z punktu widzenia celu i zakresu szkolenia
  • konsultacje
  • program pobytu obejmujący zwiedzanie, wypoczynek, korzystanie z atrakcji.