komunikacja

Do każdego wyjazdu tworzymy dedykowaną stronę internetową, do której mają dostęp tylko uczestnicy wydarzenia. Strona zawiera informacje niezbędne do właściwego przygotowania się do wyjazdu – charakterystykę kierunku, wymagania wizowe i paszportowe, zdrowotne, informacje kulturowe i obyczajowe itp. Ponadto, na stronie na bieżąco pojawiają się informacje istotne z punktu wiedzenia prawidłowego przebiegu imprezy. Poza tradycyjnym kontaktem telefonicznym, oferujemy również powiadomienia smsowe, które realizowane są przed i w trakcie wyjazdu.